Skip to main content

O PROJEKTU

  • Projekt: Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta
  • Ukupna vrijednost projekta: 3.976.555,80 kuna.
  • Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva: 3.976.555,80 kuna.
  • Trajanje projekta: 09. 03. 2020. – 09. 03. 2023. (36 mjeseci)
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
  • Poziv: UP.03.1.1.04. Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Kontakt osoba za više informacija: Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, voditeljica projekta.

E-mail: [email protected]

Sažetak projekta

Provedbom projekta Agronomski fakultet će unaprijediti stručnu praksu i terensku nastavu izradom ishoda učenja i modela provođenja, osnivanjem službe za praćenje prakse te nabavom opreme. Unaprijedit će se kompetencije osoblja za podršku studentima u razvoju transverzalnih vještina i provođenju metoda učenja kroz rad. Za povezivanje s poslodavcima i praćenje tržišta rada izradit će se aplikacija „Burza stručne prakse“ te baza za praćenje zapošljavanja alumnija. Povećat će se zastupljenost prakse, a studenti će steći radno iskustvo i praktične vještine sudjelovanjem u praksi i edukativnim radionicama.

Ciljevi projekta

  • Unapređenje kvalitete stručne prakse i terenske nastave preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog fakulteta te jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad.
  • Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studenata preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog fakulteta kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog dijela studijskog programa.