Skip to main content

Unapređenje stručne prakse
na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta

Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski socijalni fond

Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je povećati zapošljivost i olakšati uključivanje završenih studenta preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog fakulteta na tržište rada stjecanjem praktičnih vještina učenjem kroz rad.

Zorna nastava, kako se nekad učenje kroz rad nazivalo, njeguje se na Fakultetu od njegovog osnutka kroz obaveznu stručnu praksu i terensku nastavu te rad studenata na 6 fakultetskih pokušališta.

Raznoliki studijski programi koje danas izvodimo zahtijevaju bolje usklađivanje stručne prakse i terenske nastave s ishodima učenja studijskih programa pa je cilj ovog projekta unaprijediti kvalitetu stručne prakse i terenske nastave te ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja za razvoj modela učenja kroz rad.